مقایسه هزینه های اسکان دانشجویان در کشورهای مختلف

دسته بندی: عمومی

۱۴۰۳/۰۲/۱۵

نویسنده : سینا حجازی


تامین محل سکونت برای دانشجویانی که به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند یکی از جنبه‌های اساسی است که به طور قابل توجهی بر موفقیت آن‌ها در تحصیل و شیوه زندگیشان تاثیر می‌گذارد. انتخاب مکان مناسب برای زندگی می‌تواند استرس و نگرانی‌های مالی ناشی از زندگی در فرهنگی ناشناخته را تا حد زیادی کاهش دهد.

هزینه‌های مرتبط با سکونت دانشجویی بر اساس عوامل متعددی تعیین می‌شود که شامل کشور و شهر محل اقامت، نوع اسکان، و سبک زندگی می‌شود.

در ادامه به مقایسه هزینه‌های اسکان دانشجویان در چندین کشور پرداخته‌ایم:

 

چین:

هزینه ماهانه خوابگاه دانشجویی: حدود 500 تا 1500 یوان

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه خارج از شهر: 1000 تا 4000 یوان

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه در داخل شهر: 2000 تا 7000 یوان

هزینه‌های جانبی آپارتمان (برق و گرمایش): 250 تا 750 یوان

 

آمریکا:

هزینه ماهانه خوابگاه دانشجویی: حدود 500 تا 1500 دلار

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه خارج از شهر: 600 تا 2500 دلار

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه در داخل شهر: 800 تا 3500 دلار

هزینه‌های جانبی آپارتمان (برق و گرمایش): 100 تا 300 دلار

 

کانادا:

هزینه ماهانه خوابگاه دانشجویی: حدود 400 تا 1200 دلار کانادا

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه خارج از شهر: 700 تا 1800 دلار کانادا

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه در داخل شهر: 900 تا 2300 دلار کانادا

هزینه‌های جانبی آپارتمان (برق و گرمایش): 50 تا 200 دلار کانادا

 

استرالیا:

هزینه ماهانه خوابگاه دانشجویی: حدود 500 تا 1600 دلار استرالیا

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه خارج از مرکز شهر: 1000 تا 2800 دلار استرالیا

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه در داخل شهر: 1400 تا 3500 دلار استرالیا

هزینه‌های جانبی آپارتمان (برق و گرمایش): 100 تا 300 دلار استرالیا

 

ایتالیا:

هزینه ماهانه خوابگاه دانشجویی: حدود 300 تا 800 یورو

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه خارج از شهر: 450 تا 1100 یورو

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه در داخل شهر: 600 تا 1500 یورو

هزینه‌های جانبی آپارتمان (برق و گرمایش): 100 تا 250 یورو

 

آلمان:

هزینه ماهانه خوابگاه دانشجویی: حدود 250 تا 600 یورو

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه خارج از شهر: 500 تا 1100 یورو

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه در داخل شهر: 700 تا 1400 یورو

هزینه‌های جانبی آپارتمان (برق و گرمایش): 150 تا 300 یورو

 

فرانسه:

هزینه ماهانه خوابگاه دانشجویی: حدود 400 تا 1200 یورو

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه خارج از شهر: 600 تا 1600 یورو

اجاره ماهانه یک خانه تک خوابه در داخل شهر: 800 تا 2300 یورو

هزینه‌های جانبی آپارتمان (برق و گرمایش): 100 تا 250 یورو

 

نویسنده : سینا حجازی

دیدگاه کاربران