مجریان اپلای پلاس


ابتدا مجری خود را انتخاب کرده و وارد صفحه مجری شوید.

پس از مشاهده قیمت آیتم مورد نظر و رزومه مجری و حصول اطمینان از انتخاب مناسب خود، سفارش خود را ثبت نمایید.

نگارش انگیزه نامه

داستان و انگیزه متقاضی برای ادامه تحصیل، زمینه تحقیقاتی و کاری متقاضی و تمامی وقایعی که دست به دست هم داده‌اند تا متقاضی قصد ادامه تحصیل در دانشگاه، رشته و کشوری خاص را داشته باشد، در انگیزه نامه جای می‌گیرد. Cover Letter، Motivation Letter و Statement of Purpose مجموعه نام‌هایی است که با تفاوت کمی همگی توضیح انگیزه متقاضی را بیان می‌کنند. این مدرک بر خلاف دید قالب عموم، بسیار نقش مهمی در پروسه مهاجرت تحصیلی ایفا میکنند.

ترتیب نمایش :

(561 خدمت)

علی امینی

4.65 ( 81)

زبانشناسی کاربردی از دانشگاه باهنر مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

انگیزه نامه (SOP) توصیه نامه مصاحبه آزمایشی نگارش ایمیل اولیه

(362 خدمت)

امیر طباطبایی

4.78 ( 72)

مشاوره تخصصی تحصیلی (فقط) سابقه 10 مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

رزومه انگیزه نامه (SOP) توصیه نامه مصاحبه آزمایشی لیست اطلاعات کامل اساتید نگارش ایمیل اولیه مشاوره

(136 خدمت)

بهراد سمیعی

4.94 ( 70)

مشاوره تخصصی تحصیلی (فقط) فارغ مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

رزومه انگیزه نامه (SOP) لیست دانشگاه‌ها نگارش ایمیل اولیه مشاوره

(4 خدمت)

منور اندروا

0

فارغ التحصیل ارشد ژنتیک پزشکی مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

رزومه انگیزه نامه (SOP) توصیه نامه لیست اطلاعات کامل اساتید نگارش ایمیل اولیه