مجریان اپلای پلاس


ابتدا مجری خود را انتخاب کرده و وارد صفحه مجری شوید.

پس از مشاهده قیمت آیتم مورد نظر و رزومه مجری و حصول اطمینان از انتخاب مناسب خود، سفارش خود را ثبت نمایید.

نگارش انگیزه نامه

داستان و انگیزه متقاضی برای ادامه تحصیل، زمینه تحقیقاتی و کاری متقاضی و تمامی وقایعی که دست به دست هم داده‌اند تا متقاضی قصد ادامه تحصیل در دانشگاه، رشته و کشوری خاص را داشته باشد، در انگیزه نامه جای می‌گیرد. Cover Letter، Motivation Letter و Statement of Purpose مجموعه نام‌هایی است که با تفاوت کمی همگی توضیح انگیزه متقاضی را بیان می‌کنند. این مدرک بر خلاف دید قالب عموم، بسیار نقش مهمی در پروسه مهاجرت تحصیلی ایفا میکنند.

ترتیب نمایش :

(295 خدمت)

علی امینی

4.74 ( 53)

زبانشناسی کاربردی از دانشگاه باهنر مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

انگیزه نامه (SOP) توصیه نامه مصاحبه آزمایشی

(251 خدمت)

پویا مجتبائی

4.73 ( 44)

فارغ التحصیل دانشگاه تهران مقطع مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

رزومه انگیزه نامه (SOP) توصیه نامه نگارش ایمیل اولیه

(98 خدمت)

امیر طباطبایی

4.80 ( 25)

سابقه 10 سال فعالیت در مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

رزومه انگیزه نامه (SOP) توصیه نامه مصاحبه آزمایشی لیست دانشگاه‌ها لیست اطلاعات کامل اساتید نگارش ایمیل اولیه مشاوره

(31 خدمت)

بهراد سمیعی

5.00 ( 20)

کارشناسی ارشد از USC آمریکا مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

رزومه انگیزه نامه (SOP) لیست دانشگاه‌ها نگارش ایمیل اولیه مشاوره

(8 خدمت)

حدیث لنگری

0

دانشجوی PhD دانشگاه SUNY, سابقه مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

رزومه انگیزه نامه (SOP) لیست دانشگاه‌ها لیست اطلاعات کامل اساتید نگارش ایمیل اولیه مشاوره

(4 خدمت)

منور اندروا

0

فارغ التحصیل ارشد ژنتیک پزشکی مشاهده بیشتر


خدمات قابل ارائه :

رزومه انگیزه نامه (SOP) توصیه نامه مصاحبه آزمایشی نگارش ایمیل اولیه مشاوره