مجریان اپلای پلاس


ابتدا مجری خود را انتخاب کرده و وارد صفحه مجری شوید.

پس از مشاهده قیمت آیتم مورد نظر و رزومه مجری و حصول اطمینان از انتخاب مناسب خود، سفارش خود را ثبت نمایید.

پر کردن اپلیکیشن فرم

با سپردن پر کردن فرم خود توسط مجریان اپلای پلاس خیال خود را از بابت اشتباهات احتمالی خود راحت کنید. پیش فرض این خدمت داشتن کامل مدارک اعم از: مدارک دانشگاهی مورد تایید دانشگاه مقصد، مدرک زبان (در صورتی که دانشگاه مقصد درخواست نماید)، رزومه، انگیزه نامه و یا هر مدرک دیگری که دانشگاه نیاز داشته باشد.

ترتیب نمایش :