اپلای پلاس -  دانشگاه مک گیل

دانشگاه مک گیل

کانادا/مونترال
 اپلای پلاس - دانشگاه تورنتو

دانشگاه تورنتو

کانادا/تورنتو
 اپلای پلاس - دانشگاه بریتیش کلمبیا

دانشگاه بریتیش کلمبیا

کانادا/ونکوور
 اپلای پلاس - دانشگاه واترلو

دانشگاه واترلو

کانادا/واترلو
 اپلای پلاس - دانشگاه کویینز

دانشگاه کویینز

کانادا/کینگستون
 اپلای پلاس - دانشگاه وسترن

دانشگاه وسترن

کانادا/لندن
 اپلای پلاس - دانشگاه کلگری

دانشگاه کلگری

کانادا/کلگری
 اپلای پلاس - دانشگاه آلبرتا

دانشگاه آلبرتا

کانادا/ادمونتون
 اپلای پلاس - دانشگاه مک مستر

دانشگاه مک مستر

کانادا/همیلتون
 اپلای پلاس - دانشگاه مونترال

دانشگاه مونترال

کانادا/مونترال