اپلای پلاس - دانشگاه اوکلند

دانشگاه اوکلند

نیوزلند/اوکلند
 اپلای پلاس - دانشگاه اتاگو

دانشگاه اتاگو

نیوزلند/دنیدن
 اپلای پلاس - دانشگاه ویکتوریا ولینگتون

دانشگاه ویکتوریا ولینگتون

نیوزلند/ولینگتون
 اپلای پلاس - دانشگاه کانتربری

دانشگاه کانتربری

نیوزلند/کرایست چرچ
 اپلای پلاس - دانشگاه وایکاتو

دانشگاه وایکاتو

نیوزلند/همیلتون