اپلای پلاس - دانشگاه آکسفورد

دانشگاه آکسفورد

انگلیس/آکسفورد
 اپلای پلاس - دانشگاه کمبریج

دانشگاه کمبریج

انگلیس/کمبریج
 اپلای پلاس - دانشگاه کالج لندن

دانشگاه کالج لندن

انگلیس/لندن
 اپلای پلاس - امپریال کالج لندن

امپریال کالج لندن

انگلیس/لندن
 اپلای پلاس - دانشگاه ادینبورگ

دانشگاه ادینبورگ

انگلیس/ادینبورگ
 اپلای پلاس - دانشگاه منچستر

دانشگاه منچستر

انگلیس/منچستر
 اپلای پلاس - دانشگاه کینگ کالج لندن

دانشگاه کینگ کالج لندن

انگلیس/لندن
 اپلای پلاس - دانشگاه بریستول

دانشگاه بریستول

انگلیس/بریستول
 اپلای پلاس - دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن

دانشگاه اقتصاد و علوم سیاسی لندن

انگلیس/لندن