اپلای پلاس - دانشگاه وسترن استرالیا

دانشگاه وسترن استرالیا

استرالیا/پرث
 اپلای پلاس - دانشگاه موناش

دانشگاه موناش

استرالیا/ملبورن
 اپلای پلاس - دانشگاه نیو ساوث ولز

دانشگاه نیو ساوث ولز

استرالیا/سیدنی
 اپلای پلاس - دانشگاه کوئینزلند

دانشگاه کوئینزلند

استرالیا/بریزبن
 اپلای پلاس - دانشگاه نیوکاسل

دانشگاه نیوکاسل

استرالیا/نیوکاسل
 اپلای پلاس - دانشگاه تکنولوژی سیدنی

دانشگاه تکنولوژی سیدنی

استرالیا/سیدنی
 اپلای پلاس - دانشگاه سیدنی

دانشگاه سیدنی

استرالیا/سیدنی
 اپلای پلاس - دانشگاه آدلاید

دانشگاه آدلاید

استرالیا/آدلاید
 اپلای پلاس - دانشگاه ملبورن

دانشگاه ملبورن

استرالیا/ملبورن