در حال بروزرسانی سیستم


شانس قبولی شما !


این سامانه از هوش مصنوعی بهره میبره (شبكه عصبی) و تا به امروز از ٢٢٤٨ كیس موفق (نه صرفاً كیس های اپلای پلاس) به عنوان داده آموزشی در الگوریتم استفاده شده و وزن دهی شده.

اپلای پلاس
اپلای پلاس
اپلای پلاس