شیوا اورنگ

5 ( 1)

سلام، خلاصه رزومه: - دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت ساخت- Iowa State University(full fund) -کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمران- دانشگاه تهران

اشتراک گذاری

درباره شیوا اورنگ

کشورهای حوزه تخصص: US, Canada- کانادا و آمریکا

رشته‌های حوزه تخصص: Civil engineering

مقطع حوزه تخصص: M.Sc. Ph.D- کارشناسی ارشد و دکتری

خدمات ارائه شده توسط شیوا اورنگ

دریافت مشاوره از شیوا اورنگ

5.00 ( 1)

تعداد انجام شده : 2

روزهای مشاوره : پنجشنبه, جمعه

حوزه تخصص : Civil engineering

نگارش رزومه

0

تعداد نگارش رزومه انجام شده : 0

مبلغ : 850,000 تومان


نگارش توصیه نامه

0

تعداد نگارش توصیه نامه انجام شده : 0

مبلغ : 550,000 تومان


مصاحبه آزمایشی (Skype)

0

تعداد مصاحبه آزمایشی (Skype) انجام شده : 0

روزهای مصاحبه اسکایپ : پنجشنبه, جمعه

ساعات مصاحبه اسکایپ : از ساعت 9 تا 12

مبلغ : 500,000 تومان


لیست اطلاعات کامل رشته-دانشگاه‌

0

تعداد لیست اطلاعات کامل رشته-دانشگاه‌ انجام شده : 0

مبلغ : 75,000 تومان
(بر حسب هر یک عدد)


نگارش ایمیل اولیه

0

تعداد نگارش ایمیل اولیه انجام شده : 0

مبلغ : 500,000 تومان