نگار مختاری

5 ( 6)

کارشناسی ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهیدبهشتی

اشتراک گذاری

درباره نگار مختاری

کشورهای حوزه تخصص: همه كشورها

رشته‌های حوزه تخصص: همه رشته ها

مقطع حوزه تخصص: دكترا-کارشناسی ارشد

سلام!

من با توجه به رزومه شما و research interest هایی که برای دکترا در نظر دارید در دپارتمان هایی که مدنظر شماست.لیستی ازاساتیدی پیدا می کنم که در آن زمینه کار می کنند تا شما super visor پیدا کنید.

خدمات ارائه شده توسط نگار مختاری

لیست اطلاعات کامل اساتید

5.00 ( 3)

تعداد لیست اطلاعات کامل اساتید انجام شده : 57

مبلغ : 25,000 تومان
(بر حسب هر یک عدد)