حدیث لنگری

0

دانشجوی PhD دانشگاه SUNY, سابقه 6 سال مشاوره مهاجرت تحصیلی، ویراستار مقالات علمی

اشتراک گذاری

درباره حدیث لنگری

کشورهای حوزه تخصص: استرالیا، امریکا، نیوزیلند، کانادا و مالزی

رشته‌های حوزه تخصص: شیمی، داروسازی، نانو تکنولوژی، مهندسی شیمی

مقطع حوزه تخصص: MASTER, PhD

دانشجوی PhD دانشگاه SUNY، مشاوره مهاجرت تحصیلی، ویراستار مقالات علمی

خدمات ارائه شده توسط حدیث لنگری

دریافت مشاوره از حدیث لنگری

0

تعداد انجام شده : 9

روزهای مشاوره : شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه

حوزه تخصص : شیمی، داروسازی، نانو تکنولوژی، مهندسی شیمی