حدیث لنگری

0

دانشجوی PhD دانشگاه UKM, سابقه 5 سال تدریس مشاوره مهاجرت تحصیلی، ویراستار مقالات علمی

اشتراک گذاری

درباره حدیث لنگری

کشورهای حوزه تخصص: استرالیا، امریکا، نیوزیلند، کانادا و مالزی

رشته‌های حوزه تخصص: شیمی، داروسازی، نانو تکنولوژی

مقطع حوزه تخصص: MASTER, PhD

دانشجوی PhD دانشگاه UKM, سابقه 5 سال تدریس زبان انگلیسی، مشاوره مهاجرت تحصیلی، ویراستار مقالات علمی

خدمات ارائه شده توسط حدیث لنگری

دریافت مشاوره از حدیث لنگری

0

تعداد انجام شده : 5

روزهای مشاوره : شنبه, یکشنبه, دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه

حوزه تخصص : شیمی، داروسازی، نانو تکنولوژی

نگارش رزومه

0

تعداد نگارش رزومه انجام شده : 0

مبلغ : 700,000 تومان


لیست اطلاعات کامل رشته-دانشگاه‌

0

تعداد لیست اطلاعات کامل رشته-دانشگاه‌ انجام شده : 0

مبلغ : 70,000 تومان
(بر حسب هر یک عدد)


لیست اطلاعات کامل اساتید

0

تعداد لیست اطلاعات کامل اساتید انجام شده : 0

مبلغ : 30,000 تومان
(بر حسب هر یک عدد)


نگارش ایمیل اولیه

0

تعداد نگارش ایمیل اولیه انجام شده : 0

مبلغ : 450,000 تومان