آرمان صفرنژادیان

5 ( 1)

کارشناسی ارشد برق مخابرات - فول فاند دانشگاه لاوال کانادا.

اشتراک گذاری

درباره آرمان صفرنژادیان

کشورهای حوزه تخصص: کانادا-آمریکا-ایتالیا

رشته‌های حوزه تخصص: رشته های مهندسی خصوصا برق و کامپیوتر

مقطع حوزه تخصص: کارشناسی- ارشد-دکتری

 بعد از پایان دوره کارشناسی اقدام به اپلای برای دانشگاه های کانادا، آمریکا و ایتالیا کردم و موفق شدم برای Fall 2021 از دانشگاه ویندزور کانادا پذیرش پارشیال فاند، و از دانشگاه های لاوال کانادا، سنت ژاویر کانادا، پذیرش فول فاند، و در ایتالیا از دانشگاه پلی تکنیک میلان پذیرش بگیرم.

خدمات ارائه شده توسط آرمان صفرنژادیان

نگارش رزومه

0

تعداد نگارش رزومه انجام شده : 0

مبلغ : 800,000 تومان


نگارش توصیه نامه

0

تعداد نگارش توصیه نامه انجام شده : 0

مبلغ : 600,000 تومان


لیست اطلاعات کامل رشته-دانشگاه‌

0

تعداد لیست اطلاعات کامل رشته-دانشگاه‌ انجام شده : 0

مبلغ : 80,000 تومان
(بر حسب هر یک عدد)


لیست اطلاعات کامل اساتید

0

تعداد لیست اطلاعات کامل اساتید انجام شده : 0

مبلغ : 35,000 تومان
(بر حسب هر یک عدد)


نگارش ایمیل اولیه

0

تعداد نگارش ایمیل اولیه انجام شده : 0

مبلغ : 450,000 تومان