اپلای پلاس - دانشگاه پلی تکنیک میلان

دانشگاه پلی تکنیک میلان

ایتالیا/میلان
 اپلای پلاس - Scuola Superiore Sant’Ana

Scuola Superiore Sant’Ana

ایتالیا/پیزا
 اپلای پلاس - دانشگاه بولونیا

دانشگاه بولونیا

ایتالیا/بولونیا
 اپلای پلاس - دانشگاه ساپینزا رم

دانشگاه ساپینزا رم

ایتالیا/رم
 اپلای پلاس - دانشگاه Scuola Normale Superiore di Pisa

دانشگاه Scuola Normale Superiore di Pisa

ایتالیا/پیزا
 اپلای پلاس - دانشگاه پادووا

دانشگاه پادووا

ایتالیا/پادوا
 اپلای پلاس - دانشگاه میلان

دانشگاه میلان

ایتالیا/میلان
 اپلای پلاس - دانشگاه پلی تکنیک تورین

دانشگاه پلی تکنیک تورین

ایتالیا/تورین
 اپلای پلاس - دانشگاه ترنتو

دانشگاه ترنتو

ایتالیا/ترنتو
 اپلای پلاس - دانشگاه پیزا

دانشگاه پیزا

ایتالیا/پیزا