مقالات اپلای پلاس

مراحل معافیت تحصیلی و گرفتن دانشنامه

دسته بندی: لم اپلای 2020/11/26


مطالعه مقاله

دانشگاه های استرالیایی بدون اپلیکیشن فی

دسته بندی: لم اپلای 2020/11/20


در این مقاله، دانشگاه های کشور استرالیا که برای ارسال اپلیکیشن هزینه ای دریافت نمی کنند را نام برده ایم.

مطالعه مقاله

دانشگاه های اروپایی بدون اپلیکیشن فی

دسته بندی: لم اپلای 2020/11/13


در این مقاله، دانشگاه های اروپایی که برای ارسال اپلیکیشن هزینه ای دریافت نمی کنند را نام برده ایم.

مطالعه مقاله

نحوه درخواست برای ویزای دانشجویی نوع F1 امریکا

دسته بندی: لم اپلای 2020/10/19


در این مقاله مراحل درخواست ویزای دانشجویی نوع F1 را شرح داده ایم.

مطالعه مقاله

از چه زمانی برای امریکا شروع به اپلای کنم؟

دسته بندی: لم اپلای 2020/10/18


چه زمانی مقدمات اپلای برای دانشگاه های امریکا رو شروع کنیم؟

مطالعه مقاله

مراحل ثبت نام در دانشگاه های آمریکا

دسته بندی: لم اپلای 2020/10/14


مطالعه مقاله

نحوه ثبت نام در دانشگاه های هلند

دسته بندی: لم اپلای 2020/10/06


مطالعه مقاله